عشق و پدر...
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥  کلمات کلیدی:

تقدیم به کسی که نمی دانم از بزرگیش بگویم

یا مردانگی.سخاوت.سکوت.مهربانی و...بسیار سخت است.

.روزت مبارک.

این کارت رو با همکاری شازده کوچولو برای روز پدر درست کردیم.جالب اینجاست که وقتی باباش از در اومد گفت بابایی روزت مبارک و این کارتو بهش داد گفت ایم کاردستی خودمونه بعد که باباش دید و بوسیدش ازش پسش گرفت و برد گذاشت توی اتاق خودش.

منخنثی

باباشتعجب

هوراملبخند