بازی جدید....
ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/٤/٢۸  کلمات کلیدی:

این روزا هورام درگیر بازی جدیدی شده.میره پشت وسایل یا در

بعد بلند داد میزنه من قایم شدمنیشخند

و با صدای بلندتر:بیا منو پیدا کنخنده

وقتی حس میکنه بهش نزدیک شدی از هیجان جیغ میکشه و فرار میکنه.این لحظه چهره اش خیلی دیدنیه.چشماش گرد گرد.داره جیغ میزنه و فرار میکنهبغل

خیلی با این بازی هیجان زده ست و حس خوبی دارهکه بازی جدیدی کشف کردهقلب