عشق و پدر...

تقدیم به کسی که نمی دانم از بزرگیش بگویم

یا مردانگی.سخاوت.سکوت.مهربانی و...بسیار سخت است.

.روزت مبارک.

این کارت رو با همکاری شازده کوچولو برای روز پدر درست کردیم.جالب اینجاست که وقتی باباش از در اومد گفت بابایی روزت مبارک و این کارتو بهش داد گفت ایم کاردستی خودمونه بعد که باباش دید و بوسیدش ازش پسش گرفت و برد گذاشت توی اتاق خودش.

منخنثی

باباشتعجب

هوراملبخند

/ 2 نظر / 10 بازدید
خاله فرناز

عالی شده خانوم ِ هنرمنــــد[دست]

فاطمه

به به [لبخند] چه عالی [تایید] خوش به حال این آقایون که خانم باسلیقه ای مثل شما کنارشونه[هورا]