اردیبهشت یعنی بهشت...

اردیبهشت...

بعنی بهار.یعنی با تو بودن.با تو قدم زدن.با تو حرف زدن

اردیبهشت...

یعنی تو.یعنی به تو عادت کردن .یعنی که یادم نرود

که یادت نرود چه نسبتی با بهار داریم

اردیبهشت...

یعنی یادم نرود که رویای بهار چه عاشقانه مرا عاشق کرد

که یادت نرود بهار دوستت دارم هایت را قبل از باران آبی کرد

اردیبهشت ...

یعنی دوست داشتن.یعنی باران.یعنی بهشت....

/ 0 نظر / 301 بازدید