من ژست میگیرم ازم عکس بگیر!!!

این روزا هورام خیلی بیشتر از قبل دوست داره ازش عکس بگیرم.

تو حالت های مختلف می ایسته و میگه لطفا دوربینو بیار ازم عکس بگیرقلب

آخه من سست(ژست) گرفتمنیشخند

منم باید سریع دوربینو بیارم و ازش عکس بگیرم.بعدش میگه بیار ببینم اگر خوب نشده دوباره سست بگیرمماچ

پی نوشت(1):این روزا عاشق بعضی کلماتتمنیشخند

مثلا:به جون خودمماچ

چه فرقیهماچ

ما توی خونمون اصلا داد زدن و دعوا نداریم(وقتایی که منو عصبانی میکنی)قلب

من بیشتر از سنم میفهممقهقهه

و جمله :مامان ازم بپرس خوابت نمیاد؟؟؟وقتی من میپرسم با تاکید و

تشدید میگی نهنگران

وقتایی که ناراحتی و میخوای گریه کنی جمله بامزه مامان غم دارم رو به کار میبریبغل

/ 2 نظر / 63 بازدید
اشرف

چه نازه این هورام خان[بغل]بابا ژست[خنده]

فاطمه

هورام شیرین زبونه دیگه [قلب][بغل][لبخند]