فکر میکنم!!!

یه وقتایی بدون توجه به اطرافت به نقطه ای خیره میشی.بهد که میپرسم چیزی شده؟

میگی داشتم فکر میکردممتفکر

عموما هم به خودت فکر میکنیبغل

/ 3 نظر / 9 بازدید
اشرف

چقدر هم عمیق فکر میکنه،[قهقهه]

فاطمه

به به متفکر کوچولوی ما [ماچ] تو بزرگ بشی چی میشی؟؟؟ [قلب]

ذکریا

من مشکلات را رفع نمی کنم. تفکرم را درست می کنم سپس مشکلات خودشان رفع می شوند ایام به کام[گل]