برنامه شاد عمو پورنگ و غم...

چند روزی سفر بودیم.بدون مقدمه...

بعد از اونم کلی کار و برنامه غیر منتظره...

روزی که عازم سفر شدیم بعدالظهر هورام با هماهنگی یکی از دوستان پدرش به برنامه عمو پورنگ رفت.موقع ورود که با کلی برنامه که باید مامانمم بیاد پیش من بشینه و...بهونه گیری کرد.با توضیح اینکه همه مامانا اینجا میمونن بچه ها میرن داخل پیش عمو پورنگ و..

بالاخره مسئول ورود و خروج راضی شد که من ببرمش داخل روی صندلی که نشست بیام بیرون.رفتیم داخل استودیو و هورام نشست و من خیلی خوشحال اومدم بیرون و نشستم و برنامه شروع شد..

هورام اولش خیلی گیج بود ولی بعدش خیلی هیجان داشت و دست میزد و هی عمو پورنگ رو صدا میزد.

نیم ساعتی از برنامه نگذشته بود که هورام با حالت به قول خودش (غم) بیرون اومد.گفتم چی شده مامان.کلی تو بغلم گریه کرد و توضیح داد که ما رو دعوا کردن که چرا جیغ و هورا نکشیدید؟؟؟؟؟؟

اینم از برنامه کودکان ما....

با خودم گفتم میبرمش خیلی شاد میشه.بردم و کلی عذاب وجدان گرفتم که این رفتار با پسر حساس من شد...

چند دقیقه بعد زنگ زد و به باباش کلی گلایه کرد که منو دعوا کردن و تو بیا و من غم دارم و...

توی همین حال و هوا بود منم از شدت ناراحتی این برخورد بد که موجب ترس شازده ما شده بود سردرد شدید گرفته بودم که آقا شیره از برنامه بیرون اومد و هورام کلی خوشحال...

گفتم میخوای باهاش عکس بندازی کلی ذوق زده شد و...

بعد از عکس گرفتن با آقای شیر محترم و مهربون پدر هورام هم رسید و راهی سفر شدیم.

پی نوشت (1):جالب تر اینکه عمو پورنگ و امیر محمد که احساس بازیگرای هالیوودی بهشون دست داده با بچه های به این پاکی و معصومی حاضر به عکس انداختن نبودن فقط کسانی که تا یک ساعت بعد پشت در منتظر بودن و التماس میکردن موفق به عکس انداختن میشدند!!!!!

پی نوشت(2):هورام تا یک هفته به همه میگفت که منو دعوا کردن.نقاشی اون روزم کشیده که برنامه عمو پورنگ منو دعوا کردن. به بچه ها نشون بده که نرن

/ 3 نظر / 121 بازدید
سپیده عمه آریانا

سلام عزیزم . همیشه به سفر و شادی . الهی بگردم برای عسلکم . واقعا تاسف انگیزه که بچه ها رو دعوا کردند . این از برنامه های بقول خودشون مفرح و شادشون . خیلی ناراحت شدم .بووووووووووووووووووووووووووووس برای هورام دوست داشتنی گلم .[ماچ][بغل][قلب][گل]

اشرف

سلام...متاسفانه پسر بچه ها خیلی مامانی ان[ناراحت] آخی آخه چرا؟مسئولا دعواشون کرده بودن یا عمو پورنگ؟[تعجب] شایدم خیلی بد نگفتن و هورام حساس بوده؟[متفکر] خدا رو شکر که این آقا شیره اومد بیرون،وگرنه شروع سفرتون خیلی بد میشد[چشمک]

خاله فرناز

بله! همچین برنامه کودکی داریم ما[سبز]